En Stemme For Fred

I det 21. århundre har verden utviklet seg til å bli en global landsby. Det finnes ikke lengre den lokale utfordring, den konflikt eller krig som ikke på en eller annen måte gir ringvirkninger andre steder i verden. Utfordringer menneskeheten nå står overfor synes mer altomfattende, mer sammensatte og uløselige enn noen gang. Økende etniske og religiøse og spenninger i samfunnet, spredning av masseødeleggelsesvåpen, økende antall flyktninger og massemigrasjon, varig miljøforurensning og naturkatastrofer, terrorisme, trussel fra spenninger mellom gamle og nye atommakter, pågående kriger, tyngende gjeldsbyrder, fattigdom og analfabetisme. Listen over verdens ulykker er lang. Derfor må verdens folk møtes og søke akseptable løsninger som kan passe for alle.

Dette kan vi bare greie dersom vi viser modenhet og vilje til måtehold, da dette innebærer forpliktelser til å prøve å lære om og omforme hverandres kulturer og levesett gjennom gjensidig respekt og bestemt vilje til å bevege oss inn i alvorlig ment dialog. Vi tror at slike nødvendige egenskaper bare er å finne i et sivilisert og dannet menneske. Derfor tror MH fast på at i vår søken etter fred, må utdannelse av ungdommen gis prioritet framfor noe annet.

I vår streben etter fred, støtter vi oss først og fremst på den kjærlighet og medfølelse vi opplever som medmennesker. Alle religioner taler om og oppmuntrer til kjærlighet, medfølelse, tilgivelse, forståelse og omsorg ikke bare for mennesker, men for alt liv overhodet og for natur i sin helhet. Disse verdiene må gis varig gyldighet, skal vi oppnå fred i dag og hindre det «sivilisasjonenes sammenbrudd» som er blitt forutsagt for morgendagen. Dialog på tvers av tros- og samfunnsgrenser må holdes ved like, skal dette sammenbruddet unngås. Våre ulikheter er vår kilde til rikdom, på samme måte som skjønnheten i regnbuen skyldes harmonien mellom de forskjellige fargene den har.

Mangfoldshuset ble derfor stiftet av en gruppe frivillige, som en ikke-profitt og veldedig organisasjon. MHs mål er å fremme toleranse mellom mennesker fra ethvert sjikt i samfunnet gjennom forståelse, gjensidig respekt og aksept for mennesker slik som de er. Derfor oppmuntrer MH til aktiv dialog mellom individer med forskjellige ideologier og i ulike etniske grupperinger, mellom mennesker som følger ulike religioner og mellom medlemmer av samfunnet i sin alminnelighet. Vårt eneste dogme, og tabu, i MH er kjærlighet og hat mot hatet selv. Alle som deler disse synspunktene ønskes velkommen til å slutte seg til MH som frivillig.

Vår ideologi er «fred for alle». Vårt mål er å bygge inn «fredsøyer» over alt.

MangfoldHuset inneholder forskjellige klubber og arbeider svært tett med noen organisasjoner som har felles verdier. Huset har aktiviteter i diverse områder som interreligøs dialog, interkulturell dialog, mediadialog osv.

“Kom, kom, hvem du enn er.

Vandrer, avgudstilbeder, ildtilbeder.

Kom, selv om du har brutt dine løfter ett tusen ganger,

Kom, og kom tilbake, enda en gang.

Vårt følge er ikke et fortvilelsens følge.”

RUMI

0 comments

By