OM OSS

Mangfoldhuset Oslo er en ideell, frivillig organisasjon etablert i Oslo i 2009. Organisasjonens formål er å arbeide for å fremme sosial utjevning. Vi vil skape møtesteder i lokalsamfunnet, styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement og praktisere inkludering, dialog og fellesskap. Vi tar sikte på å bidra til kunnskapsformidling ved å samle mennesker til diskusjonsfora og seminarer, arrangere konferanser og kurs og gjennomføre aktiviteter for barn og ungdom.

Mangfoldhuset er åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for dialog rundt sosiale utfordringer på tvers av hudfarge, etnisitet, legning og tro. Organisasjonen flagger demokrati, menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet. Mangfoldhuset er ingen religiøs eller etnisk organisasjon.

Mangfoldhuset Oslo består av flere forsamlinger, som kunst og kultur forsamling, interreligiøs dialog forsamling, student forsamling, interkulturell dialog forsamling og helse/idrett forsamling. Innenfor foreningens rammer og vedtekter står hvert forsamling er fritt til å planlegge og gjennomføre det de ønsker. Foreningens styre har ansvar for å legge til rette for utvalgenes behov ved tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter.

Foreningen er landsdekkende, organisert i regionale avdelinger. Hver enkelt avdeling er uavhengig fra hverandre når det gjelder økonomi og styring. Initiativtakere er lokale mennesker med norsktyrkisk bakgrunn, inspirert av tenkeren Fethullah Gülen.

Mangfoldhuset finansieres gjennom private donasjoner fra lokale forretninger og fagfolk, som er bevisst sin støtte til samfunnsaktivitet på grasrotnivå. Støttet av engasjerte frivillige, oppnår denne typen erfaringsvis en bemerkelsesverdig høy produksjon på et relativt små budsjetter. Mangfoldhuset også får prosjekt støttet fra ulike statlige enheter og samarbeider med ulike aktører.

 

0 comments

By