Matkurs og Oslo-samtale med LO Leder Gerd Kristiansen

LO Ledere, Gerd Kristiansen, sammen med førstesekretær Peggy Hessen Føslvik og informasjonssjef Jenny Ann Hammerø deltok matkurset vårt. Vi har laget pide «tyrkisk pizza» og kisir salat sammen. Det var utrolig hyggelig å høre at hun er interessert i mat og spesiell tradisjonell norsk mat.  Hun har tydelig sagt fra at hun ønsker å lage lefser sammen med oss :) Det gleder vi stort til :)

Rett etter matkurset var ferdig, spist vi det som ble laget. Deretter holdt henne samtale om hvordan hun har kommet til hun er nå og hva kvinner bør gjøre for å danne seg karrière. Hun har nevnt at alt kan ikke være perfekt og man bør finne ut hva som er viktig i livet.

Det var 4 gull punkter for å danne karrière:

1. Å vite hva er karrière. Viktigste er ikke å komme topp, viktigste å ha det verdifull.

2. Partner som vil ha vel.

3. Å være forberedt på at du  møter nederlag men samtidig å bekjempe å komme seg ut av det. Man skal ikke la andre å behandle deg annerledes enn det du ønsker.

4. Det krever å kombinere familie livet og jobben på riktig måte.

0 comments

By