TEKNODIALOG

CERN middag (2)Både velferd og krigføring blir i dag fostret av vitenskap og teknologi. Det er oppdagelsene til vitenskapsmenn og ingeniører som gjør verden til et bedre eller verre sted å leve. Likevel deltar disse sjelden i politiske beslutninger. Det er kanskje mangelen på organiserings- og sosiale ferdigheter hos disse teknikerne som har skylden. Dette må vi få en endring på.
Vi forskere og ingeniører som tror at mangfold og dialog kan bidra til å løse de fleste problemene i verden, burde komme sammen oftere. Med dette i tankene, er Mangfoldhuset et ideelt møtested for å drøfte hvordan nå disse målene. TeknoDialog er en forsamling under Mangfoldhuset, som har som mål å bringe vitenskapsmenn og ingeniører sammen i et inkluderende miljø. Vi jobber for samhandling, sosial deltakelse og miljømessing og politisk bevisstgjørelese blant medlemmene. Vi organiserer seminarer, rundbordsamtaler, videopresentasjoner, ekskursjoner og andre relevante aktiviteter på frivillig basis.
Vi ønsker å etablere et «teknisk» nettverk som er ytterst inkluderende og desentralisert, som innebærer at ethvert medlem blir oppmuntret til å organisere en event, holde en samtale eller utvikle et prosjekt. Eksempelvis ønsker vi at våre medlemmer holder samtaler om sine egne spesialfelt eller deres egne hobbyer som kan være av interesse for et større publikum. Vi inviterer også foredragsholdere fra selskaper, universiteter eller fra myndighetene.
Så bli med oss – enten som tilhenger eller som et aktivt medlem! Ikke nøl med å komme med dine ideer eller prosjekter, det setter vi bare pris på!

By