STUDENT- OG UNGDOMSFORSAMLING

Student_1
Student_1

Student- og ungdomsforsamlingen er åpen for alle barn og ungdom med hovedmålgruppe 12-25 år. Forsamlingen har som mål å fremheve dialog, sameksistens og forståelse på tvers av ulikheter som kan foreligge og som kan skape fremmedgjøring og marginalisering. Åpenhet og toleranse står sentralt i alle våre aktiviteter, med respekt for hverandre som ramme. Vi vil stimulere ungdom til å delta i sosiale og intellektuelle aktiviteter for å muliggjøre meningsfull og sunn vekst og trivsel for alle. Dagsaktuelle temaer vil bli tatt opp til diskusjon, hvor det er høyt under taket for innspill.

Vi arrangerer turer, fritidsaktiviteter, møteplasser og har høyt fokus på kostnadsfrie aktiviteter som er åpen for all ungdom.

Vi tror at den beste forebygging mot kriminalitet, vold og sosial isolering er å la ungdommen bli sett, hørt og verdsatt! Vi vil vise at kunnskap og nysgjerrighet bryter ned barrierer og bygger broer.

Vi tør å påstå at DU vil bli utfordret, og seile mot nye tankesett. Nye land vil bli oppdaget og det vil være mange aha-opplevelser. Vi ønsker DEG og DINE tanker velkommen!

By