POLITIKK

Stortingspresident Olemic Thommessen - Mangfoldhuset Eid Id feiring - Oslo-samtaleFormålet med Politikk-forsamlingen; Sammen med de ulike politiske aktørene i verden, omfavne nødvendigheten av demokrati i et samfunn og hva som kan gjøres for å styrke og beskytte dette mangfoldet. Dette ved hjelp av analyser som fremstilles og legges frem under ulike møter.
Vi vil også rette fokus på viktigheten av å leve sammen og nødvendigheten av dialog i dagens verdenspekter.
Dialog som en del av den logiske fremgangsmåte for å løse fellesproblemene i dagens samfunn, vil være et viktig utgangspunkt for denne forsamlingen.

By