MEDIALOG

OS Majoran (3)Siden 2010 har Medialog-forsamlingen arbeidet for å forbedre journalistisk standard, samt legge grunnlag for en borgerlig medieytring i Norge og verden basert på dialog. Dette ved å bygge kulturelle, akademiske og kommunikative broer. Vi fokuserer på å fremme nasjonal, regional og global intermediadialog som en viktig del av strategier for journalistisk utvikling og nettverksbygging.
Medialog-forsamlingen legger til rette for at journalister og intellektuelle kommer sammen for å utveksle ideer og deler sine erfaringer om media, i et raskt skiftende medielandskap. Samtidig er Medialog-forsamlingen for arbeid som skal hjelpe media å etablere gjensidig forståelse i møte med splittelsen, enten definert av språk, kultur, etnisitet eller religiøs tro.

    I rammen av disse målene, organiserer vi jevnlig:

  • Yrkesfaglige turer i Norge og samarbeidende land.
  • Seminarer og konferanser om aktuelle saker og viktige sosiale emner, som medielitteratur, journalistisk etikk og ytringsfrihet i Norge og verden.
  • Treningsprogram innen feltene design, foto og medieteknikk.
By