LÆRER

laerer middag-smallLærerplatformen har som overordnet mål å være en møteplass for lærere fra ulike skolenivå og utdanningsbakgrunn. Vi vil med dette fremme samarbeidet mellom lærere med ulike utdanningsbakgrunn og fra ulike skoletrinn. Dagens skole er mer mangfoldig enn noen gang, og dette krever bred pedagogisk kompetanse, især ute i klasserommet. Idag møter vi på problemstillinger som ikke var aktuelle før, og vi tror at erfaringsutveksling mellom lærere vil være et steg fremover mot den etterlengtede kompetansen.
Vi vil være en plattform hvor profesjonsfaglige, pedagogiske og utdanningspolitiske spørsmål blir tatt opp til debatt, enten det er av nasjonal eller internasjonal karakter. Mangfoldet er vår styrke!

By