INTERRELIGIØS DIALOG

Ashura 2012 Gronland Kirke (20)

Interreligiøs Dialog Forsamling (IDF) i Mangfoldhuset

IDF består av en leder og tilhørende en gruppe frivillige som jobber aktivt med interreligiøs dialog i Mangfoldhuset. Forsamlingen jobber tett med foreningen EVID (En verden i dialog).

IDF vil fremme dialog på tvers av livssyn og religioner for å bidra fredelig sameksistens. Med denne målet på sikt vil arrangere aktiviteter for å danne møtesteder for ulike perspektiver.

Forsamling vil kjempe mot ekstremisme, radikalisering av ungdommer og voldelig handlinger gjennom dialog og økning av forståelse rundt å akseptere alle som de er. Derfor vil øke empati mellom de som har ikke sympati for hverandre.

Forsamling vil fremme dialog og forståelse hovedsaklig med å markere religiøse høytider, opplysning aktiviteter og arrangere dialog reiser.

Forsamling samarbeider med ulike aktører for å nå målet. Vil jobbe både i grasrot- og intellektuellt nivåer.

IDF aktiviteter:

1. Eidbord.   2. Julebord.   3. Ashura (Noahs søtesuppe).   4. OSS-Oslo Samtale / Seminar med ulike temaer.

5. Møte virksomhet.   6. Reiser for interreligiøs dialog.

IDF er underlagt Mangfoldhuset Oslo og åpen til alle som vil delta, bidra eller bli en del av dialogen på ulike nivå. Velkommen til å være med.

Forsamlingen har samme vedtekter og styret som Mangfoldhuset Oslo.

Interreligiøs dialog er inspirert av predikanten og samfunnsdebattanten Fethullah Gulen.

By