INTERKULTURELL DIALOG

yemek 2

Hvert samfunn har sine egne unike kulturelle verdier. Mesteparten av tiden gir disse verdiene retning for våre liv, bevisst eller ubevisst. Våre kulturellekoder er en av de viktigste bakenforliggende årsaker til våre fordommer.
Moderne multikulturelle samfunn innehar folk fra ulike kulturelle bakgrunner. For å leve i fred og harmoni bør vi derfor vite, forstå og respektere hverandres kultur, fordi mennesker, i generelle trekk, ikke frykter det som er kjent, men oftest føler kjærlighet for det en er kjent med.
Interkulturell dialogforsamling har som mål å bringe sammen mennesker med ulik kulturell bakgrunn for å introdusere hverandre, og dermed åpne dører for en fredelig sameksistens.
Det er mange måter å lære fra hverandre. For oss gir for eksempel et matkurs mulighet til å lære om matkulturen, «Tea/Coffee Time» er en bra måte å lære hverandre å kjenne gjennom gjestfrihet og en kopp te/kaffe. Mange andre slike aktiviteter vil gjøre det mulig for folk å få innsikt i andre kulturers kulturelle koder.

By