HELSE- OG IDRETT

Logo_hif

Helse- og idrettsforsamligen driver med dialogbasert arbeid og prosjekter for å belyse problemstillinger som finnes innen helse- og idrettnorge, ved å utvikle samarbeid gjennom dialog, på tvers av fagområder gjennom konkrete prosjekter og en synliggjøring av disse, for samfunnet og på tvers av ulike samfunnsgrupper i Norge.
Vi baserer vår virksomhet på den viten at spesielt barn og eldre trenger gode rollemodeller for en bedre helse og det faktum at idrett er helsefremmende og en sosial arena hvor man opplever mestring og stifterbekjentskap.
Dessuten ønsker vi å rette søkelys på behov for kunnskap innenfor et stadig mer mangfoldig helse- og pasient-Norge.

Målet med denne forsamlingen er å utvikle, gjennom dialog, en sosial plattform blant helsearbeidere/pasienter, idrettsgrupper og idrettsutøvere.
Med dette ønsker forsamlingen å støtte opp under mangfoldet, med et ønske om tanker, meninger og prosjektsamarbeid fra andre helse- og idrettsindivider eller organisasjoner som vil og kan bidra til økt kunnskap og innsikt innad i forsamlingen innenfor temaet Helse og Idrett.

Forsamlingen organiserer ulike aktiviteter og arrangementer for å være en løsningsorientert støttespiller for helse- og idrettutfordringer som er aktuelle til enhver tid.

By