«DELTAKELSE TELLER» – God praksis for ungdomsdeltakelse

EEA Grants

De var et prosjektmøtet mellom Mangfoldhusets Student- og ungdomsforsamling og CSCD (Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă) gjennomført i april 2016.

Den arbeidsfellesskap mellom partnere startet i mai 2015 når Mangfoldhuset deltok på konferansen i Romania. Mangfoldhuset har erfaring med å jobbe med grupper av unge mennesker samt opplevelsen av å bygge bro gjennom dialog mellom generasjonene. I tillegg organiserer Mangfoldhuset aktiviteter for interkulturelle grupper og har et stort nettverk av partnere fra ulike sektorer – virksomhetsfeltet, utdanningssektoren, lokale og nasjonale myndigheter, uformelle grupper av unge mennesker osv. Den stor inspirasjonskilde for CSCD var opplevelsen av å jobbe i inter-sektorsamarbeidsrammrer og skal gjennomføres i lokale prosjektene som gjennomføres i distriktene.

Prosjekts hovedmål var å investere i egenskap av de to partnerne – rumenske og norske – og å stimulere utvikling av demokratiske verdier hos ungdomsgrupper, grupper som senere vil være aktive i sine lokalsamfunn. Vi diskutert om god praksis av våre tidligere prosjekter, erfaringene og arbeidsmetodikk som vesentlig bidratt til å forbedre metoder og verktøy som ungdomsarbeidere bruker i sine arbeidsfellesskap – i Romania og i Norge. Den studiebesøk organisert i Oslo ga muligheten til tre rumenske ungdomsarbeidere å finne nye partnere og tilskuddsmuligheter for fremtidens prosjektene.

Prosjektgruppen bestått av:

  1. Viorel Bucătură, ungdomsarbeider, CSCD
  2. Andreea rosca, ungdomsarbeider, CSCD
  3. Irina Lonean, Expert
  4. Adina Călăfăteanu, Expert
  5. Constantin Glavan, lærer – Giubega skole
  6. M. Fethullah Oran, Koordinatør – Mangfoldhuset.

Les rapporten fra prosjektet her.

EEA grants Mangfoldhuset 1EEA grants Mangfoldhuset 2

0 comments

By