Turkish Coffee Time: «Det flerkulturelle samfunnets presentasjon i media.»

Lørdag 16. mars ble det arrangert nok en Turkish Coffee Time ved Mangfoldhusets lokaler. En gruppe på seks personer tok for seg temaet «Det flerkulturelle samfunnets presentasjon i media.»
Det kom frem ulike synspunkter fra de ulike deltagerne, hvor det var intressant å høre synspunkter fra to som jobber innad i mediabransjen. De la spesielt vekt på hvor ulik linje og strategi de ulike publikasjonene har, og at en hver avis/magasin har et eget ansvar for å formidle noe så korrekt og allsidig som mulig, innenfor rammene av lovverket.
Et gjentagende faktum var at det tydelig er forskjell i omtale av etniske nordmenn og personer med annen etnisk og religiøs bakgrunn, spesielt når en negativ nyhet omtales i media. Å ikke presentere den fulle og konkrete sannheten er også en strategi mange desverre bruker.
En spesiell utfordring som ble trukket fram, er hvordan og hvem som skal ha ansvaret for at framstillingen og nyhetsfokus kan bli endret: Er det folket som leser nyhetsstoffet som har makten til å endre kursen, eller er det staten som må inn og styre – kanskje begge deler?
Nøkkelord som ble løftet opp under debatten var kunnskap, respekt, empati, ytringsfrihetens grenser og bakenliggende hensikt. Disse aspektene spiller en viktig rolle i utarbeidelse av ulike nyhetssaker, hvor sluttresultatet avhenger av svært ulike forutsetninger for å ta beslutnigner.
Alt i alt en svært interessant og deltakende debatt, med hyggelige mennesker og deilig mat, som alltid.

0 comments

By