Turkish Coffee Time: Å være mor i ulike kulturer og hvordan man feirer morsdagen

I Lørdag har vi hatt «Turkish coffee time». Temaet var «Å være mor i ulike kulturer og hvordan man feirer morsdagen». De som deltok, hadde forskjellige bakgrunner som gjorde temaet enda interessant men alle oss kjente igjen i samme type problemstillinger. Selv om man snakker om likestilling, ser man i alle kulturer at kvinner har større rolle i familien. Man merker at kulturen og religion har en del å si det samfunnet man lever i.
Mor med alle sine vanskeligheter har stor verdig og betydning for både familie og samfunnet. Selv om oppfatning av mor i ulike samfunn er ikke det samme men følelsen å være mor er det samme og til stede alltid. Å passe på barn er ikke en oppdrag fra familien/samfunnet men en glede fra inne, å ta være på sine er ikke tvang fra mannen men  stor og meningfull ære for seg selv. Å ha likestilling mellom mann og kvinne betyr ikke at mor må ofre sine verdighet men det betyr at mor må få den anledning til å bli likestilt gjennom fordeling av ansvar i livet og å bli positivt diskriminert i arbeidslivet.

0 comments

By