Våre besøkte

Mangfoldhuset deltok på Nasjonal Dialogkonferansen arrangert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartamentet onsdagen 29. oktober 2014 på Oslo Kongressenter med 250 ulike deltakere fra alle landets fylker.
Målet med konferansen var å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å løfte fram sine synpunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere og forvaltning.
I forkant av konferansen BLD organisert møte med representanter for ulike innvandrerorganisasjoner. Formålet med samlingene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger i tråd med regjeringens ønske om å få et reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i. Mangfoldhuset også har kommet med innspill sammen med andre organisasjoner i Oslo.
Statsminister Erna Solberg hadde en åpningstale hvor hun understreket at en av utfordringene er at mange møter trakassering og hatefulle ytringer i hverdagen. Da hun satt oppgaven å formidle hvordan mangfold gir flere erfaringer og ny kunnskap.
Det var også verksteder etter panelsamtale hvor vigtig temaer som arbeid og utdanning, skole, levekår og diskriminering, helse og livskvalitet, var tatt opp sammen men høyrepresentanter fra regjeringen – arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, helse- og omsorgsminister Bent Høie, statssekretær Lars Jacob Hiim fra Nærings- og fiskeridepartementet, statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær Kai-Morten Terning fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, statssekretær Jøran Kallmyr i Justis- og beredskapsdepartementet.

Helse- og Idrettsforsamlingen av Mangfoldhuset var invitert som seminarholdere for EMI’s kveldsforum: «Idrett som arena for integrasjon».
Helse- og Idrettsforsamlingen var siste innledere som presentert sitt arbeid og prosjektet «Jenter på banen» – et gratis lavterskel golftilbud for minoritetsjenter.
Etterpå i paneldebatten hvor spørsmål blir rettet mot HIF om jenter på banen, helseproblemer og videre prosjekter.

I år prisen gikk til 3 kandidater.
Svein Tindberg en av kandidater som mottok prisen  «Bidrag til norsk kulturmangfold og fredelig sameksistenspris.» i år 2014 for  arbeid / monologen Abrahams Barn. I forestillingen Abrahams barn fortelles historien om jødedom, kristendom og islam som alle gjør krav på at Abraham er deres stamfar. Forestillingen ble sett av ca. 90.000.
«Selvfølgelig stor ære. Forestillingen Abrahams Barn var et bitteliten prosjekt der jeg fortalte min egen historie om mitt møte som nordmann med kristendom, med jødedom og med islam etter at jeg reist i midtøsten og Jerusalem. Det ble et bitteliten teater skulle går 10 ganger på scene 3 og drømte at 1000 mennesker til å se den, nå forestillingen gått 240 ganger og sett av 90.000 mennesker. Jeg vil bare si at akkurat det der det sier utrolig vakkert noe skjer i våre dager og som denne festivalen er bevist for det er egentlig så enkelt det er bare å begynne bli kjent med hverandre så river vi masse fangseler. Jeg har aldri sett en vakre eksempla på det enn den det er i dag gratulerer alle sammen.» sa Svein Tidenberg
Forfatter og rådgiver for Kunst- og Kulturforsamling i Mangfoldhuset Erling Kittelsen presentert prisen til Svein Tindbeg og sa «Som Dalai Lama sier: så er det 2 slags årsaker den ytre og den indre. Den ytre årsaker til at Svein Tindberg får denne prisen at det er som vi har hørt at forestilling Abrahams Barn viser det er som forbundet disse religionen som det finnes der er mer forbundet det troende. Den indre årsaken at han for det han kunne gå inn leve seg inn rolle som skuespiller gjør men samtidig for du ut av rollen så er det person, det er det nysgjerrighet å møte stoffe å ta stoffe videre for sin egen del. Den kombinasjonen av både kunne leve seg inn og få det kunne å møte rolle det må jeg virkelig si det med at mitt hjerte det det ytterste teater kunst. Det derfor viktig at du for denne prisen. » Kittelsen i sin tale.
Prisen blir tildelt i samarbeid med Mangfoldhuset og Språk- og Kulturfestivalen.

I år prisen gikk til 3 kandidater.
Iselin Jøregens og Steinar Ims  blant dem som mottok  «Bidrag til norsk kulturmangfold og fredelig sameksistenspris.»  i år 2014 for deres arbeid mot fremmedfrykt og fordommer blant konfirmanter.» på scenen av Språk- og Kulturfestivalen.
Iselin Jørgensen mottok prisen på vegne av Steinar Ims også.  «Vi så at undersøkelse viser at det brukes skjellsord i skolen og kirke, der møter veldig mye barna og ungdommer og da det er viktig at vi lager et godt material tenkte vi. Å undervise våre ungdommer og våre barn om hvordan omtale andre mennesker med respekt er målet. Jeg også synes at festivalen er fantastisk.» sa iselin jørgense
Prisen ble presentert av Ramazan Ay styreleder i Mangfoldhuset. «Det er velfortjent pris til Iselin Jørgensen og Steinar Ims for deres arbeid mot antirasisme, fremmedfrykt blant unge. De har laget utrolig viktig resurs material som skal bruke for ungdommer i kirken og den prisen samsvar med festivalen mål.» sa han.
Prisen blir tildelt i samarbeid med Mangfoldhuset og Språk- og Kulturfestivalen.

Kunst- og Kulturforsamlingen har sammen med dikteren og forfatteren Erling Kittelsen organisert Ashura-samling.
Programmet ble holdt på forfatterens arbeidsplass i Oslo, hvor flere av hans kulturkollegaer deltok. Det ble lest dikt og sunget sanger under programmet.
Deltakerne uttrykte stor glede over Ashura’en (Noahs pudding) og sa den smakte svært godt.

Den 17. Oktober Ble det holdt et seminaret som en del av Innovation Week og Mangfoldsuka. Kvinner i fokus var samarbeidspartner. Temaet var » Likestilling og mangfold -hvor langt har vi kommet? Programmet var full med seminarholdere som  Anita Rathore, Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og Kontaktutvalg mellom Innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), Kurt Ole Linn, prosjektleder for Stemmerettsjubiléet, Røde Kors, kvinnefeltet,  Nordlys Kvinne Forening og Eritrea Kvinne Foreningen.

Nordlys Kvinne Foreningen har hatt muligheten til å fortelle om organisasjonen sin som innovasjon eksempel og samarbeidet med KIF. Vi har nevnt blant annet  hvor vanskelig er det å ha minoritets bakgrunn og å bli likestilt med menn eller etnisk norsk kvinner.
Nordlys kvinneforening er samarbeidspartner med Mangfoldhuset.

I forbindelse med en besøk av Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Sekretær for interreligiøse relasjoner fra den Indonesiske presidentens fagråd til Norge, har vi fått invitasjon fra Indonesiske ambassaden til å ha samtale. Vi har forklart visjonen og misjonen av Mangfoldhuset, våre hovedaktiviteter og mål. Prof. Abdillah har understreket viktigheten av interreligiøs dialog og uttrykte sin støtte og forståelse av våre tanker.

Det var siste gang Tea Time arrangementet ble holdt i år. Arrangørene (Antirasistisk Senter) har invitert alle støttespillere, venner og deltakere til avslutningsseremonien til Tea Time på Litteraturhuset. Hans Høyhet Prins Håkon var også blant gjestene.
Mangfoldhuset var en av de viktigste samarbeidspartnerne av denne aktiviteten, og vi var glade for at vi hadde en mulighet til å være engasjert i prosjektet. Vi besluttet å videreføre prosjektet under samme navn, men med forskjellig organisering. Vi håper at neste år også blir så produktiv som det passerende året.

Etter en avtale med Norges Golfforbund har vi besøkt Groruddalen Golfklubb. 15 av Mangfoldhusets medlemmer har opplevd det å spille golf for første gang i sitt liv. Det var en stor begivenhet for Helse-og Idrett forsamlingen, siden lederne har gjennomført det praktiske etter teorien som ble fortalt under OsloSamtalen.
Deltakerne ble ønsket velkommen av Per Falk, profesjonell leder fra golfklubben. Det ble brukt mer enn en time på feltet å lære om de grunnleggende informasjon om spillet og praktisering av swing skuddet.
De besøkende opplevde en veldig god stemning og hadde det gøy. Noen av dem bestemte seg for å fortsette å spille og kompetanseheve seg ved å delta på nybegynnerkurs i golf.

Mangfoldhusets Helse- og Idrett Forsamling ble invitert på Samrådsmøte av Arbeiderpartiet på Stortinget for å fortelle om sitt arbeid innen helse og idrett i Norge.