Prosjekter

EEA Grants

De var et prosjektmøtet mellom Mangfoldhusets Student- og ungdomsforsamling og CSCD (Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă) gjennomført i april 2016.

Den arbeidsfellesskap mellom partnere startet i mai 2015 når Mangfoldhuset deltok på konferansen i Romania. Mangfoldhuset har erfaring med å jobbe med grupper av unge mennesker samt opplevelsen av å bygge bro gjennom dialog mellom generasjonene. I tillegg organiserer Mangfoldhuset aktiviteter for interkulturelle grupper og har et stort nettverk av partnere fra ulike sektorer – virksomhetsfeltet, utdanningssektoren, lokale og nasjonale myndigheter, uformelle grupper av unge mennesker osv. Den stor inspirasjonskilde for CSCD var opplevelsen av å jobbe i inter-sektorsamarbeidsrammrer og skal gjennomføres i lokale prosjektene som gjennomføres i distriktene.

Prosjekts hovedmål var å investere i egenskap av de to partnerne – rumenske og norske – og å stimulere utvikling av demokratiske verdier hos ungdomsgrupper, grupper som senere vil være aktive i sine lokalsamfunn. Vi diskutert om god praksis av våre tidligere prosjekter, erfaringene og arbeidsmetodikk som vesentlig bidratt til å forbedre metoder og verktøy som ungdomsarbeidere bruker i sine arbeidsfellesskap – i Romania og i Norge. Den studiebesøk organisert i Oslo ga muligheten til tre rumenske ungdomsarbeidere å finne nye partnere og tilskuddsmuligheter for fremtidens prosjektene.

Prosjektgruppen bestått av:

  1. Viorel Bucătură, ungdomsarbeider, CSCD
  2. Andreea rosca, ungdomsarbeider, CSCD
  3. Irina Lonean, Expert
  4. Adina Călăfăteanu, Expert
  5. Constantin Glavan, lærer – Giubega skole
  6. M. Fethullah Oran, Koordinatør – Mangfoldhuset.

Les rapporten fra prosjektet her.

EEA grants Mangfoldhuset 1EEA grants Mangfoldhuset 2

Mangfoldhuset hadde gleden av å gjennomføre prosjektet «Norsk Grunnlovsjubileet», finansiert av Erasmus+ gjennom Aktiv Ungdom.

Målet er å involvere unge mennesker i det aktive politiske liv i Norge, dedikert til Grunnlovsjubileet.

Betydningen av prosjektet er å få frem norske statsborgere med større forståelse for politiske og sosiale rettigheter med evne til å uttrykke seg med respekt for forfatterne av den norske Grunnloven.

30 unge deltakere gikk gjennom fem forskjellige workshops som hjalp deltakerne i å finne en plass i det politiske spekter, bestemme deres mulige handlinger og bli klar over de rettigheter de har. De kom med sitt bidrag til utarbeidelsen av en ny revidert «grunnlov» med deres egne synspunkter og følelser.

Ved å involvere ulike grupper klarte vi å etablere en arena for diskusjon mellom ungdom og politikere om ulike temaer og å sørge for at meningene til unge mennesker blir tatt hensyn til.

Som avslutningsfest for sesongen har Mangfoldhusets Studentforsamling organisert DRAGEEST på Ekebergsletta den 8. juni. Mange medlemmer deltok på arrangementet sammen med sin familie. Frivillige studenter hjalp barna med å lage og fly dragene. Mens dragene svaiet over himmelen, koste alle seg med fersk mat og spilte utendørsidretter som volleyball og fotball.