Lunsj med Ambassade

Vi fikk besøk av Minister Counselor ved vietnamesisk ambassade, Herr Le Thanh Binh, sammen men sin kone. Han delte sine erfaringer og tanker om frivillig arbeid i sitt land med oss. Herr Binh gav tydelig uttrykk for at han mente vi gjorde et viktig arbeid, og vi konkluderte med å samarbeide videre.

 

Et hyggelig besøk og lunsj med ambassadør av Bosnia og Herzegovina H.E. Emir Poljo.
Det ble utveksling at ideer rundt ulike aktiviteter og  muligens samarbaid rundt de aktivitetene. Mr. Poljo understreket viktigheten av integrering til Norsk samfunnet
med å beholde sin egen identitet.
Nyttig kommentarer og ideer fra Mr. Poljo vil bidra Mangfoldhusets framtidig planner for å danne møte steder for dialog.

I dag var vi beæret over å få være vert for chargé d.Afaires Mr. Nurlan Mussin av Republikken Kasakhstan.
Mr. Nurlan Mussin infomerte gjesten på Mangfoldhuset med en ganske bred og dyp informasjon om muligheter og utfordringer i Kasakhstan. Det be lagt større vekt på den enkle investeringspolitikken som tilbys av regjeringen, til spesielle økonomiske soner som eksisterer i landet, og støtte av staten for nykommende virksomheter som tilsetter seg i det Kasakhstanske samfunnet.
Mr. Mussin har takket Mangfoldhuset styremedlemmer for muligheten til å møte så mangfoldig publikum og understreket det gode forholdet som eksisterer mellom ambassaden og foreningen.